Новини

Фирма „Данник“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител за закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по следните обособени позиции:

1. CNC Струг – 1 бр.

2. Роботизирана система за заваряване – 1 бр.

3. Стенд за изпитване на хидравлични цилиндри – 1 бр.