Качество

CNC трикоординатна измервателна машина “AXIOM too”, производство на фирма ABERLINK – Англия. Axis Travel (mm) X 640, Y 600, Z 500
axiom_too_cnc_cmm_8