За нас


Foto_Produktionsgebaeude_300dpi_20x10cm

Фирма ДАННИК ООД е създадена през 1995 г. в град Казанлък. Дейността и е свързана с изработката на ротационни елементи за хидравлични мотори, бутала и други метални изделия предназначени за машиностроенето. Фирмата е поддоставчик на машинни елементи за Пневматика-Серта, МАДАРА, М+С Хидравлик и други фирми в страната и чужбина. През годините фирмата се е доказала като коректен партньор, който предлага висококачествена продукция на конкурентна цена в утвърдените срокове.

Динамичното развитие е основна цел на компанията, включващо непрекъснато разрастване на производството, чрез внедряване на нови производствени технологии с подобряване на качеството и намаляване на себестойността на произвежданите продукти, разработване и внедряване на нови продукти в производствения процес, проучване на нови пазарни ниши и разширяване на търговското търсене на предлаганите продукти.